På grunn av pandemien ber vi om at alle som oppholder seg hos oss i over 15 minutter tar seg tid til å legge igjen kontaktinformasjon i dette skjemaet.
All informasjon vil kun bli brukt til eventuell smittesporing og slettes etter 14 dager.